Curriculum Vitae
Christer Malmqvist
Jur.kand.

Födelseår:
1952

Språk:
Engelska

Utbildning:
Stockholms Universitet, Jur.kand. 1977
GEM-programmet, Institutet för företagsledningsutbildning (IFL)
Erfarenhet:
Juristfirma Ch Malmqvist, etablerad 2002
NCC AB, Corporate Human Resources, Vice President Human Resources, Employer Branding, 2000-2002
NCC AB, NCC Industri, Personalchef, 1994-2000
NCC Bygg AB, Division Stockholm, Personalchef, 1989-1993
Swedair AB, Personalchef, 1987-1989
JUSEK, Ombudsman/Arbetsrättsjurist, 1985-1987
Övriga uppdrag:
Stiftelsen First Scandinavia (non profit), Vice styrelseordf., 2001