Vlkommen
Konsult och bollplank/stöd för ledningsgrupper och chefer i både stora och små företag. Uppdrag inom företrädesvis områdena arbetsrätt, förändrings-
processer/avveckling, kompetensutveckling, organisations-/verksamhetsutveckling samt coaching.
HR Management
HR Development
Employment Law
Business Law
Verksamheten bildades 2002 och har som uppgift att bistå kunder inom hela området Human Resources. Mina kunder möts av ett professionellt engagemang med bred kompetens inom såväl rådgivning som uppdragens genomförande. Jag bistår även med formulering och implementering av personalpolitiska dokument och processer.

Med mina dryga 25 års erfarenhet som personalchef, inom såväl privat som offentlig verksamhet, har jag sett betydelsen av gott ledarskap och chefers kompetens inom området Human Resources.