Tjnster

Human Resources on demand
Vissa företag väljer att avstå en anställd personalchef och i andra sitter personalchefen ensam och behöver själv stöd och hjälp i vissa frågor.

Här erbjuder jag företag att abonnera på rådgivning och stöd. På så sätt har företaget tillgång till en kvalificerad och professionell HR-resurs när det behövs.

Förhandlingar
Stöd till chefer i samband med planering, genomförande och uppföljning av förhandlingar.

Coaching
Allt fler i en yrkesverksam roll inser fördelen med coaching, som ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus. Med hjälp av coaching ökar en individs eller grupps självkännedom, vilket gör att både individen och gruppen kommer att fungerar bättre.

Projektuppdrag/Interimsuppdrag
Vid vakanser på chefs- eller specialistnivå kan det vara nödvändigt att få vakansen fylld mycket snabbt. Jag kan erbjuda mina tjänster och, för kortare eller längre period, gå in operativt i olika befattningar. Dessutom kan det i samband med förändringsprocesser vara bra om arbetet leds av någon som inte har en roll i verksamheten till vardags.

Kompetensutveckling/Utbildningar
Alla företag har olika förutsättningar och olika målgrupper har skilda behov. Ofta finns ett stort behov av grundläggande (praktisk) arbetsrätt för första linjens chefer.

Jag företagsanpassar utbildningslösningar för större eller mindre grupper, företag och organisationer. Innehåll och genomförande anpassas helt utifrån kundspecifika önskemål och förutsättningar. Härvid finns det en bra möjlighet att göra exempel med grund i den vardag som deltagarna känner till. Genom att kundanpassa utbildningar ökar det samlade värdet av en satsning, vilket ger bättre ekonomi på utbildningsinvesteringen.

Utbildningsområden som kan vara aktuella är:
Grundläggande arbetsrätt
Personalekonomi
Arbetsmiljö